Menu
# #

Ověření praxe

Ověření praktických dovedností potřebné pro získání kapitánského průkazu VMP (vůdce malého plavidla)

Kategorie Cena ověření praxe
Kategorie M
Motorové čluny bez omezení výkonu a délkou nepřesahující
20 m.
2 530 Kč Mám zájem
Kategorie S (volitelná)
Plachetnice bez omezení celkové plochy plachet a délkou nepřesahující 20 m.
2 530 Kč Mám zájem
Kategorie C (volitelná)
Plavba na moři do vzdálenosti 1 námořní míle od pevniny, délka plavidla do 20 m, maximální vítr do 4° Beaufortovy stupnice, maximální výšky vlny 1,2 m, pouze pro denní plavbu. Pro tuto kategorii není potřeba ověření praxe, jen teoretická zkouška.
-

Podmínky pro získání průkazu VMP

- věk nejméně 16 let
- úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S
- úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M, volitelně pak pro kategorii S a C

ZKOUŠKA

Praktická část (kategorie M a S) - ověření praxe

Praktická část se skládá při účasti pověřené osoby a vyhraďte si na ni 3-4 hodiny.
Minimální počet osob: 4
Cena zahrnuje: přistavení lodi, školitele, pohonné hmoty a vystavení ověření
Co je potřeba s sebou: odhodlání, sportovní oblečení do větru, obuv, která nedělá černé šmouhy na palubě
Termín: stanovíme po dohodě se všemi účastníky (duben-říjen)
Místo: motorové čluny - Orlík, plachetnice - Lipno nad Vltavou

Po absolvování této praxe vám vystavíme osvědčení, které budete potřebovat pro podání přihlášky a připuštění k závěrečné teoretické zkoušce.

Teoretická část (kategorie M, S a C)

Zkoušky se skládají na Státní plavební správě formou testu (podobně jako v autoškole). Na zkoušku se můžete připravit samostudiem nebo využít kurzů pověřených osob, které mají individuální kurzovné.

Ke složení zkoušky je možné se přihlásit online: https://plavebniurad.cz/dok-os/zkousky

Pro vydání průkazu budete potřebovat:
- podat žádost o vydání plavebního dokladu
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
- ověření praxe
- správní poplatek 500 Kč

Více zde: https://plavebniurad.cz/dok-os/vmp

SOUBORY OTÁZEK M SOUBORY OTÁZEK S SOUBORY OTÁZEK C

Pro učení otázek však doporučujeme stáhnout mobilní aplikaci